Kuntavaalit 2017

Miksi lähdin ehdolle?

Kuntavaalit on yksi tärkeimmistä vaaleista, joissa päästään vaikuttamaan omaan arkeen. Sen takia pidän sitä erityisen ratkaisevana. Hyvinvointimme perustuu pitkälti arjen ympärille rakentuvista palikoista, joiden toimivuudesta on pidettävä huolta.

Helsinki on minulle maailman rakkain kaupunki. Olen puolet elämästäni asunut Bakussa ja hieman yli puolet Suomessa, mistä suurimman osan Helsingissä. Tunnen erityisesti kantakaupungin kuin omat taskuni ja olen ylpeä siitä.

Lähdin vaaleihin, koska joko teen jotain koko sydämestäni tai en tee ollenkaan. En sorru populismiin. Minulla on tietyistä asioista voimakkaita mielipiteitä. Silti näissä vaaleissa ennen kaikkea kyse on kaupunkilaisten arjesta ja sitä kautta rakentuvasta hyvinvoinnista – haluan kuunnella mitä kaupungin asukkailla on sanottavaa ja kun puhutte minulle järkeä, lupaan ottaa ne asiat huomioon.

Äänenne ratkaisee millaisia tekijöitä haluatte Helsingin valtuustoon. Tulevaisuuden Helsinki on teidän käsissänne. Tärkeintä on se, että äänestätte kuntavaaleissa. Jos satun olemaan ehdokkaanne, on se iloinen uutinen minulle, sillä minulla on aitoa paloa päästä ajamaan helsinkiläisten etuja.

Vaaliteemani ovat:

Rokkaava, kestävä ja tasa-arvoinen Helsinki.

ROKKAAVA = elävä ja attraktiivinen Helsinki. Helsinki on yksi maailman hienoimmista kaupunkeista. Promotaan se maailmalle.

KESTÄVÄ= resurssitehokas, luontoa kunnioittava, kiertotalouden edelläkävijä. Ympäristöasiantuntijana haluan tuoda parhaan osaamiseni mukaan.

TASA-ARVOINEN = sydämenasia minulle, johon aion laittaa kaikkeni likoon, jotta Helsinki on yhtä suotuisa ja hyvä paikka kaikille sen asukkaille.

Katso CV:ni tästä

Vastaukseni Ylen vaalikoneessa:

1. Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

täysin samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti

Lukio/ammattiopisto lisää nuorten yleissivistystä ja antaa paremmat työkalut jatko-opintoihin, työelämään ja ajattelun avartamiseen. Samalla se antaa nuorille “jatkoaikaa” löytämään oma polku. Monet 15-16-vuotiaat eivät vielä tiedä mihin erikoistua.
Lukion ja ylioppilaspohjaisen ammattitutkinnon käyneenä haluan kannustaa opintojen jatkamista jollain tavalla. Vasta lukiossa/ammattikoulussa ymmärtää miten paljosta olisi muuten jäänyt paitsi.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

osittain samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti

Ilmaisella tai alennetuilla kustannuksilla yhä useampi lapsi pääsee varhaiskasvatukseen. Se lisää tasa-arvoa ja helpottaa lapsiperheiden taloutta, ja erityisesti yksinhuoltajaperheiden tilannetta. Tutkimusten mukaan lapsen osallistuminen varhaiskasvatukseen ehkäisee syrjäytymistä, tasaa kotitaustaeroja ja tukee lasten myöhempää opintietä.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

täysin samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruokapäivien pitäminen kouluissa on monin tavoin hyvä asia. Lapset oppivat, että kasvisruoka voi hyvin tehtynä olla herkullista ja samalla myös oppivat, että kasvisruoasta on mahdollista saada samat ravintotarpeet kuin lihasta.
Koulut samalla lisäävät näin tietoa lihansyönnin ympäristövaikutuksista ja eettisyydestä.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

osittain samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti

Kunnalla on paljon tiloja, jotka ovat vain virka-aikana käytössä. Niistä osan pystyisi hyvin hyödyntämään yhdistysten toiminnassa.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

osittain samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti

Kouluissa opetus ja oppiminen ovat avainasemassa. Lasten ja nuorten rahoista säästäminen voi maksaa myöhemmin moninkertaisesti. Perusopetuksen tasosta ei saisi pihistä. Sopivan kokoissa ryhmissä opetuksen taso pysyy laadukkaana ja oppimistulos pystytään takaamaan varmemmin.

2. Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

osittain samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti

Vanhustenhoito on minulle sydämen asia. Kaikille on varmistettava arvokas elämä myös vanhempana. Olisi hyvä varmistaa oikeus hoitopaikkaan, mutta on sanomattakin selvää, että jokainen on mieluummin omassa rakkaassa kodissa. Nykyään on olemassa monia eri teknologisia ratkaisuja, joilla vanhuksille pystytään takaamaan turvallinen koti esim. matolla, jota asennetaan kotiin, niin kun tapahtuu kaatumisia, lähtee siitä soitto lähimmälle henkilölle. Näitä palveluja pitäisi kehittää ja linkata vanhustenhoitoon. Yhä useampi ruokakauppa toimittaa ruokaa, on sovelluksia, joista saa siivouspalvelua tilattua, ruokaa toimitettua, on vapaaehtoisia. Näitä kaikkia palveluntarjoajia yhdistämällä ja muilla ratkaisuilla voimme varmistaa toimivan järjestelmän, millä taata arvokas ja toimiva elämä ikäihmisille.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

osittain samaa mieltä

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

osittain samaa mieltä

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

osittain samaa mieltä

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

osittain eri mieltä

3. Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

osittain samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti

Kunnille jää silti paljon vastuita, vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät pois. Kunnilla on vastuu tärkeistä kokonaisuuksista kuten varhaiskasvatus, peruskoulu, lukio, muu sivistystoimi sekä kaavoitus, joka on pohjana kaikelle rakentamiselle.
Kuntaveroa voidaan tilanteen salliessa laskea muttei roimasti.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

osittain eri mieltä

Ehdokkaan kommentti

Valitusoikeuden pitäisi yhä kuulua kansalaisten oikeuksiin. Silti nykyistä järjestelmää pitäisi tehostaa jollain tavalla.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

osittain samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti

Nykyään kaavoitusratkaisuissa huomioidaan kaupunkilaisten erilaiset tarpeet laaja-alaisesti.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

osittain eri mieltä

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

täysin eri mieltä

Ehdokkaan kommentti

Ympäristö- ja luontoarvoista tinkiminen ei kannata pitkällä tähtäimellä. Suomi on yksi innovaativisimmista maista. Meillä on tietotaitoa, jolla voimme lisätä työpaikkoja rasittamatta luontoa sen enempää, mitä teemme jo. Haluamme jättää ihmisarvoisen elämän tuleville sukupolville.

4. Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

täysin samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti

Kaikkien kuntien pitäisi ottaa turvapaikan saaneita tasapuolisesti.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

täysin eri mieltä

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

osittain samaa mieltä

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

osittain eri mieltä

Ehdokkaan kommentti

Helsinkiin tarvitaan tasa-arvoisemmin urheilupaikkoja eri puolille kaupunkia.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

osittain samaa mieltä

5. Koti

1. Helsingin tulee pikemmin hillitä kuin lisätä väestönkasvua.

 täysin eri mieltä

2. Kävelykeskustaa voi laajentaa vain rakentamalla keskustatunnelin.

osittain eri mieltä

3. Kaupunkibulevardien rakentamisessa pitää edetä mahdollisimman nopeasti

osittain samaa mieltä

4. Helsinkiin pitää saada lisää asuntoja, vaikka viheralueita vähentämällä

täysin eri mieltä

5. Isot tapahtumat ja konsertit voisivat jatkua Helsingissä melusta huolimatta nykyistä pidempään

täysin samaa mieltä

6. Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin – suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

osittain samaa mieltä

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

osittain samaa mieltä

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

osittain samaa mieltä

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

osittain samaa mieltä

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

täysin samaa mieltä

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

osittain eri mieltä

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s