Ajatuksia ympäristönsuojelusta – Kiertotaloudessa paljon mahdollisuuksia

Ydinosaamisalueeni kun sattuu olemaan ympäristöpolitiikka kohtaan usein ilmastoskeptikoiden ajatuksiin ja löydän itseäni tilanteissa, missä päätän ottaa enemmän kuuntelijan roolia. Heillä on oikeus omaan ajatteluun ja perusteluihin. Tiede elää, tänään todeksi väitetty voi hyvin muuttua huomenna toiseksi totuudeksi. Se missä haluan silti muuttaa ihmisten ajattelua on totuus siitä, että muutamme jatkuvasti ympäristöä siellä missä olemme ja siellä missä emme edes tiedä toimintamme vaikutusten ulottuvan.

Toimintamme luonnossa muokkaa sitä jatkuvasti, se on väistämätöntä. Samaan aikaan maapallon väkiluku kasvaa. Sitä mukaan kun haluamme noudattaa mm. YK:n uutta 17 tavoitetta, joista moniin pätee ‘tasa-arvoinen elämä kaikille’, ovat tavoitteemme pahasti ristiriidassa maapallon kantokyvyn kanssa. Totuus on se, ettemme kykene tarjoamaan kaikille tasa-arvoiset elinolomahdollisuudet nykyisillä toimintamalleilla. Ruoka, puhdas ilma, turvallinen ympäristö ovat jo tällä hetkellä hupenevia varoja ja arvoja, joita emme kykene takaamaan tuleville sukupolville. Tarvitsemme innovatiivisia, tehokkaita ratkaisuja, joilla pystymme turvaamaan jatkossakin ihmisarvoista elämää. Haluan vetää huomion nyt materiaaleihin ja aineisiin, jotka ovat välttämättömiä. Meillä on jo nyt olemassa erilaisia ratkaisuja haasteen ratkaisemiseksi, joista voidaan mainita mm. cleantech ratkaisuja ja kiertotaloutta, joilla pystytään konkreettisesti vähentämään ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta. Tässä merkityksessä sillä ei ole väliä josko ilmastomuutokseen uskotaan tai ei. Se millä on merkitystä on fakta siitä, että tekemisillämme on vaikutusta luontoon, joka takaa meille tarvitsemamme resurssit. Näiden resurssien väheneminen ja käyttökelvottomaksi muuttuminen ei ole meille edunmukaista. Eikö silloin luonnonsuojelun syyksi riitä pelkästään siitä saamamme hyöty?

En siis jää kamppailemaan ilmastoskeptikoiden kanssa. Luonnonsuojelussa kyse ei ole pelkästään maapallon lämpötilan muuttumisesta suuntaan tai toiseen. Unohdamme usein muovaamisen ja muokkaamisen, josta meille koituu enemmän harmia kuin osaamme odottaa. Kasvava väkiluku tulee tarvitsemaan kaiken sen mitä sinä ja minä tarvitsemme tällä hetkellä. Samalla hupenevat luonnonvarat ovat yksi suurimpia haasteitamme. Kiertotaloudessa nähdään merkittävää potentiaalia haasteen taklaamiseen, mihin itse uskon vahvasti. Aineiden ja materiaalinen kierrolla voidaan ratkaista monia ongelmia ja kuormittaa ympäristöä vähemmän, ja joissakin tapauksissa miltei ollenkaan, kun saamme materiaalit ja aineet täydelliseen kiertoon kasvattamalla materiaalien kierrätysasteen. Kiertotalous on ehdottomasti vahva toimintatapa, jolla voimme taata itsellemme ja tuleville sukupolville turvallista ja ihmisarvoista elämää.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s